Най-чести причини за отказ при кандидатстване за кредит

При кандидатстване за кредит винаги съществува възможност да не бъдете одобрени и да получите отказ за финансиране. Съществуват много различни причини за получаване на отказ, но всички те са свързани с управление на риска. Ако кредитната институция прецени, че отпускането на заема включва висок риск и съществува опасност да не погасявате вноските си редовно, най-вероятно ще ви бъде отказано кредитиране. Запознавайки се с по-честите причини за отказ при кандидатстване за кредит, ще можете да предприемете мерки за отстраняване на проблемите и да увеличите шанса си да получите заем.

Трите най-чести причини, заради които кандидатите за заем получават отказ, са липса на кредитна история или нисък кредитен рейтинг, ниски доходи и липса на допълнителна гаранция.

1. Кредитна история

Всеизвестен факт е, че лошата кредитна история и ниският кредитен рейтинг усложняват отпускането на кредит, но това важи и за липсата на кредитна история. В случай че досега не сте теглили заеми, е възможно да не бъдете одобрени за получаване на кредитиране, защото нямате досие, в което да се проследят плащания и да се направи справка дали сте изряден платец. Този проблем обаче може да бъде лесно разрешен, като кандидатствате за кредитна карта, използвате я, за да направите плащане и веднага върнете парите. Неколкократното теглене и връщане на пари по кредитната карта ще доведе до създаване на кредитна история, която ще покаже на кредитната институция, че рискът за отпускане на заем е по-малък.

2. Липса на достатъчно голям доход

Липсата на достатъчно голям доход е една от най-честите причини за отказ при кандидатстване за отпускане на бързи онлайн кредити. Размерът на дохода е сред основните фактори, които банката ще вземе предвид, преди да реши дали да ви отпусне заем или не. Ако не получавате достатъчно пари, за да плащане месечната вноска по вашия заем, няма никакъв шанс да получите одобрение. Затова, преди да кандидатствате за заем, трябва да имате постоянен и надежден източник на доходи. Необходимо е да имате достатъчно средства за изплащане на заема и за покриване на вашите ежедневни разходи.

3. Липса на допълнителна гаранция

В някои случаи институцията, отпускаща ви кредит, може да поиска допълнителна гаранция, която да намали риска за предоставяне на финансиране. Обикновено за допълнителна гаранция се приема собствено жилище или автомобил. Предоставянето на такава гаранция може да ви осигури по-ниски лихви и да ви помогне да получите пари на заем, докато липсата й прави одобрението за кредит много по-трудно и дори невъзможно при липса на кредитна история или лоша такава.

След като вече познавате трите най-чести причини за отказ при кандидатстване за кредит, можете да предприемете всички нужни стъпки, за да подобрите вашата кредитна история и доходи. Това ще увеличи шансовете ви за одобрение и може да се окаже решаващо за получаване на най-изгоден кредит с добри лични условия. За допълнителна информация за интернет кредит посетете www.minizaem.bg.